English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Novi ovršni zakon
Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković predstavio je prvu verziju novog ovršnog zakona kojim bi se ovrhe na temelju vjerodostojne isprave ponovno vratile u nadležnost sudova, a javni bilježnici bi u postupku sudjelovali tek kao sudski povjerenici. 
Novine koje je u nacrtu predvidjela radna skupina trebale bi uvesti i veću zaštitu dužnika, sniziti troškove ovršnog postupka, ukinuti mogućnost fiducijalnog upisa vlasništva na nekretnini dužnika, poboljšati elektronsku komunikaciju, povećati sigurnost dostave, proširiti krug izuzetih iz ovrhe, uvesti obvezu obavještavanja dužnika o pokretanju ovrhe te zabraniti deložacije u zimskim mjesecima. 

 • Obavještavanje dužnika
 • Primanja izuzeta iz ovrheVerzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor
Čovjek nije stroj i koliko god da je predan svom poslu, nužan mu je odmor. Stoga godišnji odmor nije luksuz, nego biološka potreba. 
Pitanje godišnjeg odmora uređeno je Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17.) od članaka 76. do 85. 

 • Svrha godišnjeg odmora
 • Najkraće trajanje godišnjeg odmora
 • Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora
 • Zabrana odricanja
 • Rok stjecanja prava
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Korištenje u dijelovima
 • Prenošenje u sljedeću kalendarsku godinu
 • Raspored korištenja godišnjeg odmora
 • Naknada plaće
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Nemogućnost odricanja prava na godišnji odmor
 • Prekršajna odgovornost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor – vrijeme za sebe i obitelj
Nedavno sam čula dobru izreku: „Osnovna razlika između čovjeka i stroja jest da čovjeku treba odmor nakon rada dok stroju odmor nije potreban ako ima dobar sustav za hlađenje“. 
Ljudski sustav za hlađenje umjesto da je ohlađen, često je pregrijan, jer je natrpan obvezama i informacijama koje nas troše zbog čega trebamo povremeni odmak od realnosti. Odmak od realnosti može biti jedino odlazak negdje daleko od tog posla i rutine na koju smo navikli – odnosno na godišnji odmor. Kada dobijete priliku da odete na godišnji odmor, valjalo bi promijeniti grad jer tako ne napuštate samo lokaciju, već i jednu ustajalu atmosferu na koju ste navikli. Nakupljanje umora tijekom godina dovodi do trošenja organizma i skraćivanja radnog života. Prekovremeni rad kojem je većina nas radnika izložena, neizbježno dovodi do nakupljanja umora i iscrpljivanja organizma. Sprječavanje umora jedan je od najvažnijih problema psihofiziologije rada i radniku je nužno osigurati da se odmori, između ostalog tako da mu priuštite pravo na godišnji odmor. 

 • Definicija umora i odmora 
 • Aktivni i pasivni odmor 
 • Nakon odmora postajemo kreativniji! 
 • Odmor, dokazano je, čini ljude sretnijima
 • Širimo životne poglede
 • Imajmo vremena za sebe i obitelj
 • Postgodišnja depresija

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Što najviše priželjkujemo na poslu?
Kad donosimo odluku hoćemo li se prijaviti na neki oglas za posao, uzimamo u obzir brojne informacije, od plaće preko uvjeta rada do beneficija koje poslodavci nude. Portal Moj posao je proveo istraživanje o beneficijama koje su kandidatima najprivlačnije. 
Za najveći broj ispitanika (23%) najprivlačnija beneficija je fleksibilno radno vrijeme. To omogućuje obavljanje privatnih obaveza, ali i bolje usklađivanje posla i specifičnih životnih okolnosti. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Upućeni radnici
Upućeni radnik je zaposlenik kojeg je poslodavac privremeno uputio u drugu državu članicu radi pružanja određenih usluga. U 2016. je u Europskoj uniji radilo 2,3 milijuna upućenih radnika.
Prema novim pravilima o upućenim radnicima, radnici koje tvrtke šalju na privremeni rad u druge države članice bit će jednako plaćeni za jednak rad na istom mjestu. 

 • Pravedna plaća
 • Poboljšanje uvjeta rada
 • Razdoblje trajanja upućivanja radnika


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad i život u ravnoteži! - Program očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
U organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruge za mirenje održana je informativna radionica za menadžment ljudskih potencijala iz hrvatskih tvrtki na kojoj je između ostalog predstavljen idejni program "Rad i život u ravnoteži", čiji je cilj, na osnovi iskustava iz drugih zemalja, organizirati tečajeve osposobljavanja za upravljanje konfliktima, sprječavanje stresa i psihosocijalnih rizika u radnim sredinama.
Upravljanje konfliktima na radnome mjestu, prevencija stresa i psihosocijalnih rizika te unapređenje međuljudskih odnosa, ključni su čimbenici dobre zaštite na radu, očuvanja zdravlja i radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.
Rizik predstavljaju preveliki zahtjevi, nesigurnost posla, uznemiravanje i nasilje. 
Polazeći od Okvirne direktive EU 89/391, Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa, svi poslodavci u Hrvatskoj imaju obvezu osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika na mjestu rada.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Direktiva o ravnoteži poslovnog i privatnog života
Europska konfederacija sindikata (ETUC) pozvala je europske institucije da što prije usvoje prijedlog direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, ističući kako će njene odredbe poboljšati mogućnosti zapošljavanja žena i ravnopravnije korištenje obiteljskog dopusta.

 • Plaćeni očinski dopust
 • Fleksibilniji uvjeti rada do 12. godine


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mirovinska reforma
Muškarci i žene u Hrvatskoj će od 2033. ići u starosnu mirovinu sa 67 godina života, prijevremena umirovljenja strože će se penalizirati, smanjit će se broj zanimanja s beneficiranim radnim stažem, vjerojatno će se jačati drugi mirovinski stup, a do 2020. uvest će se nacionalna mirovina. Ovo je dio paketa mjera i zakona koje priprema Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Vlada navodi da im je cilj da se u sklopu ove reforme mirovinski sustav napravi održivim, ali i da se povećaju mirovine – sadašnjim i budućim umirovljenicima. 

 • U mirovinu sa 67 godina života
 • Revidiranje beneficiranog radnog staža
 • Nacionalna mirovina


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Neisplata plaće
Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao (čl. 7. st. 1. Zakon o radu, dalje: Zakon). Iz ove definicije vidljivo je da je osnovna obveza poslodavca isplatiti radniku plaću za obavljeni rad. Što onda napraviti kada poslodavac svoju osnovnu obvezu ne izvršava?

 • Kako se isplaćuje plaća?
 • Što u slučaju neisplate plaće?
 • Prisilna naplata
 • Neisplata plaće je kazneno djelo
 • Zaključno


Verzija za ispis Pročitajte više
 
MOBBING - Neprimjereno ponašanje je učestalije i izraženije u okruženju nijeme većine
U listopadskom broju upoznali ste čitatelje Grafičara o uzrocima psihološkog stresa na radnom mjestu, kako procijeniti, "izmjeriti" psihološki stres, kako ga otkloniti, razgovarali smo o prevenciji. Naveli ste tada da je jedan od značajnih uzroka stresa na radnom mjestu i mobbing. 
Najjednostavnije rečeno mobbing je bilo koji oblik psihološkog uznemiravanja na radnom mjestu, ali koji se učestalo ponavlja. Dakle, mobbing nije svađa, sukob, vrijeđanje koje se dogodilo jednom, pa i više puta na poslu. U takvim situacijama najčešće se radi o neriješenom sukobu. O mobbingu govorimo onda kada je žrtva izložena uznemiravanju od jedne te iste osobe ili grupe ljudi kroz duže vrijeme, najmanje jednom tjedno kroz šest mjeseci. Najčešće se radi o osobama različitog socijalnog statusa, različite socijalne moći i žrtva je najčešće u slabijoj poziciji. No nije nužno uvijek tako, postoji i obrnuti mobbing. Mobbing, nažalost, ima za posljedicu psihološke, psihosomatske, tjelesne smetnje, disfunkcionalnost u radu, povećanu sklonost ozljedama. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »