English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Godišnji odmor

Čovjeku je urođeno da bude aktivan, da radi, ali pritom mu je urođena i potreba za odmorom. To su naše biološke odrednice od kojih ne smijemo bježati. 
Ima li trenutno aktualnije teme od godišnjih odmora. Ljeto stiže, neki od nas upravo započinju godišnji odmor, a neki još samo sanjaju o njemu. Kako bi snovi postali što bliži ili barem da znamo čemu se možemo veseliti i nadati u nastavku dajemo odgovore na najvažnija pitanja o godišnjem odmoru.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Posljedice prekovremenog rada

Prekovremeni rad ozbiljno narušava zdravlje radnika, upozoravaju iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja. Istraživanja provedena u zemljama Europske unije, Sjedinjenih američkih država i Kanade pokazalo je da su ljudi koji rade više od 50 sati tjedno skloniji debljanju, te prekomjernom uživanju alkohola, a puše dva puta više od radnika s normalnim radnim vremenom. Radnici, pokazalo je istraživanje, više oboljevaju od dijabetesa, visokog tlaka i srčanog udara.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Skupovi radnika

Detaljno smo pisali o Radničkom vijeću kao osnovnom obliku sudjelovanja radnika u odlučivanju. U nastavku pažnju posvećujemo drugom obliku  sudjelovanja radnika u odlučivanju - Skupovima radnika, a koji su također većinom  vezani uz aktivnosti Radničkog vijeća.

 • Svrha
 • Sazivanje skupa
 • Način održavanja
 • Obveza kod svih poslodavaca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad radničkog vijeća

Pisali smo o Ovlaštenjima radničkog vijeća te njegovom Odnosu sa sindikatom, a u nastavku ćemo pažnju posvetiti samom Radu radničkog vijeća.

 • Način rada 
 • Uvjeti rada 
 • Sporazum o povećanju ovlaštenja
 • Zabrana nejednakog postupanja
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Nastupanje pred sudom
 • Prekršajna odgovornost poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravo na stanku i naknadu plaće trudne radnice i radnice koja doji dijete

Krajem rujna 2011. godine, točnije 30. rujna stupio je na snagu novi Pravilnik kojim se proisuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete te način obračunavanja i isplate naknade plaće za vrijeme korištenja prava.

 • Pravo na stanku za dojenje djeteta
 • Dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila i dopust radnice koja doji dijete
 • Zaštita od noćnog rada
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi Pravilnik o kontroli bolovanja - Stroža kontrola bolovanja

Početkom studenog ove godine stupio je na snagu novi Pravilnik o kontroli bolovanja kojim se uređuje postupak i način provođenja kontrole bolovanja osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, vrste kontrole te ovlaštene osobe za provođenje kontrole bolovanja i njihove ovlasti prilikom provođenja kontrole bolovanja.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Obračun plaće

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće,  naknade plaće ili otpremnine, od 1. svibnja 2011. godine, više nema oglednog primjerka obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine te se samo navode podaci koji kod radnika postoje (ostvareni su u tom mjesecu za koji se plaća isplaćuje). Slijedom toga točan sadržaj obračun plaće propisan je čl. 3. i 4. Pravilnika prema kojem obračun plaće mora sadržavati sljedeće: podatke o poslodavcu i radniku, razdoblje za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje, podatke o ostvarenim satima rada (redoviti rad, rad nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom, rad noću, sati prekovremenog rada).
Također se evidentiraju sljedeći podaci: sati pripravnosti, sati za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće (npr. za vrijeme godišnjeg odmora, bolovanja i sl.), vrste i iznose doprinosa za obvezna osiguranja (za mirovinsko osiguranje - I. i II. stup), iznos predujma poreza i prireza poreza na dohodak uz iskazani osobni odbitak i stope, utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće, utvrđeni iznos i vrsta obustave (npr. kredit i sl.), utvrđen iznos za isplatu, kao i datum određen za isplatu plaće.
U slučaju da poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću ili je ne isplati u cijelosti, uz navedene propisane podatke, obračun plaće (tzv. obračunski listić) mora sadržavati i potpis ovlaštene osobe poslodavca i pečat poslodavca.

Verzija za ispis
 
Pravo na dnevnicu

Pravo na dnevnicu radnika za obavljanje službenog puta nije zakonska kategorija pa prema tome isplata dnevnice radniku nije zakonska obveza poslodavca. Međutim, poslodavac je obvezan isplaćivati dnevnicu ako je to pravo ugovoreno Kolektivnim ugovorom ili Ugovorom o radu ili određeno Pravilnikom o radu. Pravilnik o porezu na dohodak odredbom propisuje najviši neoporezivi iznos od 170,00 kn dnevnice za putovanje u zemlji koje traje dulje od 12 sati. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8 sati, a manje od 12 sati, najviši neoporezivi dio iznosi 85,00 kuna. Također, sukladno Pravilniku za službena putovanja u inozemstvo, radnici imaju pravo na dnevnice u iznosu i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (naravno, pod uvjetom da to obvezuje i poslodavca).
Inače, dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu su naknada za pokriće troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

Verzija za ispis
 
Noćni rad

Donošenjem novog Zakona o radu institut noćnog rada doživio je značajne promjene. Načelna zabrana noćnog rada žena u industriji više ne postoji, definira se tko se smatra noćnim radnikom, te se određuju obveze poslodavca s aspekta zaštite sigurnosti i zdravlja na radu.

 • Periodi noćnog rada
 • Tko je noćni radnik
 • Granice radnog vremena
 • Zabrana noćnog rada
 • Obveze poslodavca
 • Naknada za noćni rad
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odnos radničkog vijeća i sindikata

S obzirom da i radničko vijeće i sindikat zastupaju interese radnika, njihov odnos je vrlo tijesan i suradnički, pa mnogi često poistovjećuju radničko vijeće i sindikat odnosno sindikalnu podružnicu. Unatoč brojnim dodirnim točkama postoje i razlike koje proizlaze iz činjenice da je radničko vijeće most komunikacije između svih radnika i poslodavca, a sindikat udruga radnika koja, ako je potrebno, i pritiscima promiče prava svojih članova.

 • Obveza obavješćivanja radnika
 • Razlike radničkog vijeća i sindikata
 • Bliska suradnja
 • Sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeća 
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »