English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Izbor radničkih vijeća

U ožujku 2011. godine biti će održani redoviti izbori za radnička vijeća, a postupak izbora mora započeti već u veljači.   Stoga ćemo izložiti osnovna pitanja vezana uz pravo radnika da izaberu i osnuju radničko vijeće, ali i prava i obveze samog radničkog vijeća, koja određuje Zakon o radu. Namjera je pojasniti pod kojim uvjetima radnici mogu izabrati radničko vijeće, koja je njegova svrha i čemu ono uopće služi.

 • Pravo na radničko vijeće
 • Slobodni i pošteni izbori
 • Izbori nisu obveza
 • Izborno razdoblje i vrijeme održavanja izbora
 • Broj članova radničkog vijeća
 • Biračko pravo
 • Valjanost izbora
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Preraspodjela radnog vremena

Neki poslodavci na svojstven način tumače institut Preraspodjele radnog vremena kako bi "fleksibizirali" radno vrijeme, pa u zadnji čas pozivaju radnike da ostanu raditi duže ili ih šalju kući prije prestanka radnog vremena. Nema mjesta takvom postupanju, a ono je često posljedica ležernog odnosa rukovodnog kadra prema planiranju radnog vremena. Naime, preraspodjela radnog vremena nije ništa drugo nego modificirani raspored ugovorenog radnog vremena i bez obzira kakav on bio raspored mora postojati i biti poznat radniku unaprijed.

 • Drugačiji raspored radog vremena
 • Granice preraspodjele tjednog radnog vremena
 • Obvezna najava radniku
 • Određivanje preraspodjele
 • Visina plaće
 • Zaštićene kategorije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Radnici Agencija za privremeno zapošljavanje moraju imati jednaka prava!

Institut privremenog zapošljavanja je po prvi puta uveden u zakonodavstvo RH izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2003. godine, te je u tu svrhu omogućeno osnivanje Agencija za privremeno zapošljavanje. Institut privremenog zapošljavanja uveden je u cilju dodatne fleksibilizacije tržišta rada i radnih odnosa, što je trebalo imati za posljedicu mogućnost prilagođavanja  okolnostima i pojavama na koje je nužno brzo i učinkovito reagirati, jer fleksibilni oblici rada, kako ih je tada zamišljala Vlada RH, znače i manje troškove, a manji troškovi omogućavaju brže reakcije na promjene na tržištu.
Takvo zakonsko uređenje je omogućilo da se radnici, zaposleni preko agencija za privremeno zapošljavanje često koriste kao jeftina radna snaga, a nerijetko su se mogle vidjeti i reklame agencija, o korištenju njihovih radnika jer "da te radnike ne obvezuje kolektivni ugovor"...

 • Plaća ustupljenog radnika
 • Drugi uvjeti rada
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prekovremeni rad

Što reći o prekovremenom radu, koji je u Zakonu tako jasno i jednostavno definiran, a opet u praksi predstavlja boljku mnogih radnika jer rade duže a ne primaju odgovarajuću naknadu. U ovom broju obrađujemo institut prekovremenog rada, pri čemu odgovaramo kada se on uopće može odrediti, koliko može trajati i kako ga evidentirati da bi ga na kraju poslodavac i platio.

Iako je institut prekovremenog rada bio kristalno jasan i u prethodnom zakonu, novim Zakonom o radu (Narodne novine 149/09) unesena su dodatna poboljšanja sa svrhom dodatne zaštite radnika.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad u turnusima (12-24-12-48) ipak moguć

Iako je početkom ove godine, nakon stupanja na snagu Zakona o radu, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva odredbu članka 48.st.6. Zakona o radu protumačilo na način da rad u turnusima nije moguć, iz razloga što je navedenom odredbom ograničeno trajanje rada noćnih radnika na način da je pri utvrđivanju radnog vremena poslodavac dužan voditi računa da rad noćnih radnika ne smije trajati duže od osam sati, čini se da je Ministarstvo ipak promijenilo svoje mišljenje.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Raspored radnog vremena

Da bi ostvarilo svoju svrhu za radnika i poslodavca, radno vrijeme mora biti unaprijed poznato - mora se znati njegov početak i kraj. Stoga svako radno vrijeme treba biti unaprijed raspoređeno, a njegov raspored mora biti pravovremeno poznat. U protivnom nema smisla ni govoriti o radnom vremenu.

 • Radno vrijeme
 • Obavijest o rasporedu radnog vremena
 • Fleksibilizacija rada u smjenama
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vođenje evidencija o radnicima i radnom vremenu

Dana 24. svibnja 2010. godine donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 66/2010 i stupio je na snagu 1. lipnja 2010. godine.
Navedenim Pravilnikom određeno je da poslodavac mora voditi evidenciju koja sadrži propisane podatke o radnicima i njihovom ostvarenom radnom vremenu.  O sadržaju samog Pravilnika i obvezama vođenja podataka, a posebice onih o ostvarenom radnom vremenu pisali smo detaljnije u prošlom broju.
S obzirom da propisivanje obveze i načina vođenja evidencije ostvarenog radnog vremena predstavlja novinu, pozivamo sve poslodavce u okviru grafičko-nakladničke djelatnosti da ustroje predmetne evidencije i da ih vode ih prema odredbama Pravilnika. Također, pozivamo i sve naše sindikalne povjerenike da prate pravilno vođenje ovih evidencija, posebno u pogledu ostvarenog radnog vremena radnika, te da nas izvijeste o eventualnim nepravilnostima.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »