English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine - „Meko“ umirovljenje

Krajem prosinca 2013. godine na snagu je stupio Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine („Narodne novine“, br. 153/13). Tim se zakonom ozakonjuje dugogodišnja praksa dokupa mirovine koja je, uzgred, autohtono hrvatska.
Institut dokupa mirovine po svojoj je pravnoj prirodi poseban oblik otpremnine, koju poslodavci svojim radnicima isplaćuju doživotno, u mjesečnim obrocima, po sporazumnom prestanku ugovora o radu i odlasku radnika u prijevremenu ili starosnu mirovinu, uz posredovanje društva za dokup mirovine. Bitna značajka ovog instituta jest  njegova dobrovoljnost, pa ga se često naziva instrumentom „mekog“ umirovljenja.

 • Ublažavanje posljedica ranijeg umirovljenja 
 • Zaštita dostojanstva radnika i rada         
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Maja Pavelić Opuhač – Opasnosti i štetnosti u grafičkoj industriji

MAJA PAVELIĆ OPUHAČ diplomirani je ing. sigurnosti sa sedam godina rada u Agenciji za komercijalnu djelatnost u
Zagrebu. Radi kao samostalni stručnjak ZNR, ZOP i ZO, odnosno u Službi zaštite na radu.
- Da napišem knjigu „Opasnosti i štetnosti u grafičkoj industriji“ došla sam na ideju kad je AKD uveo Certifikat 140001 za zaštitu okoliša. U grafičkoj proizvodnji svake tiskare, pa i kod nas u AKD-u, koriste se razne vrste grafičkih boja i papira – podloge za tisak. Tiskarske boje i podloga za tisak u svom sastavu imaju i toksične komponente, koje treba povremeno ili stalno kontrolirati.
Grafičke boje sastoje se od: pigmenata, punila, veziva, ulja i smola, voska, sušila i ostalih dodataka. Stoga se posebna pažnja poklanja uskladištenju boja, posebice skrbi o ostacima boja nakon tiska. Zato kod nas često dolaze mnogi certifikatori i provjeravaju sve moguće štetnosti i opasnosti grafičkih boja i tiskovne podloge, koje se koriste u proizvodnim procesima svih tiskara koje rade grafički proizvod.Grafičari znaju raditi s kemikalijama koje dolaze u tiskaru, ali ne znaju kakve sve štetne sastojke imaju u svom sastavu. Posebice se to odnosi na uporabu grafičkih boja, kojima se mora posvetiti posebna pozornost. Svi oni koji rade u tisku znaju kako se priprema i koristi boja, ali se mora znati tko je zašto odgovoran u složenom tehnološkom procesu izrade grafičkog proizvoda. Stoga sam napisala ovu knjigu-priručnik koja treba biti u stalnoj uporabi – učenju, ne samo kod radnika nego i poslodavaca sve s ciljem zaštite zdravlja i prevencije, dodaje.
Na pitanje postoje li kancerogene boje, gđa Opuhač je odgovorila: Mislim da postoje, iako je to rijedak slučaj u grafičkoj struci. Obično se to odnosi na grafičke boje iz uvoza (Kina) bez odgovarajuće deklaracije. Zato preporučujem kupovinu boja s naftnim, a ne aromatičnim derivatima, jer su manje štetne za uporabu i okoliš.


Verzija za ispis
 
Nadzor na radnom mjestu - Pazite – snimaju vas

U proteklih nekoliko godina značajno je porastao razmjer elektronskog praćenja i nadzora na radnom mjestu. Na žalost, danas postoje razne tehnološke naprave i gizmo softveri koji su dostupni poslodavcima koji odluče podvrgnuti svoje radnike većem stupnju elektronskog praćenja i nadzora.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nova pravila o reprezentativnosti sindikata

Vlada je u Sabor poslala prijedlog Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata kojim se propisuju kriteriji i postupak utvrđivanja reprezentativnosti tih udruga za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, kao i za sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju.
Novi zakon se, tvrdi ministar, donosi radi pojednostavljenja i ubrzavanja procedure i nomotehničkih razloga. Predlaže se mogućnost da i nereprezentativni sindikati mogu pristupiti kolektivnom ugovoru i ostvarivati ugovorena prava, ali se neće smatrati strankom toga kolektivnog ugovora.
Također se predlaže da svi sindikati sporazumno utvrđuju koji su od njih reprezentativni za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora. Pravo na štrajk zbog sklapanja, izmjene ili obnove kolektivnog ugovora imali bi reprezentativni sindikati koji su pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora, ali ga nisu potpisali. To pravo ne bi imali nereprezentativni sindikati, kao niti reprezentativni sindikati koji su odbili pregovarati o kolektivnom ugovoru.
U pismu premijeru sindikalne središnjice konstatiraju da nijedna središnjica nije poduprla donošenje još uvijek važećeg Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje te je zatražilo i ocjenu njegove suglasnosti s Ustavom RH.

Verzija za ispis
 
Ukidaju Državni inspektorat?

Državni inspektorat, prije 15 godina osnovan kao neovisno, zasebno tijelo u čijem se sastavu nalaze gospodarska i inspekcija rada, kao i elektroenergetski te rudarski inspektori, gasi se s prvim danom iduće godine?
Preko 800 inspektora, koji rade u pet područnih jedinica – u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Osijeku, zajedno sa zaposlenima u središnjici Inspektorata u Zagrebu, bit će raspoređeni u nekoliko ministarstava, ovisno o području kojim se bave. Ministarstvo rada dobit će svoju inspekciju rada, inspektori zaštite potrošača, trgovine, usluga, općenito gospodarska inspekcija, odlazi pak u Ministarstvo gospodarstva.

 • Tvorci Državnog inspektorata skeptični
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vraća vam se radna knjižica, sačuvajte ju!

S danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013.g., prestaju važiti odredbe Zakona o radu, koje se odnose na radnu knjižicu. Poslodavac je dužan u roku tri mjeseca, dakle do 1. listopada 2013.g., radnicima vratiti njihove radne knjižice. Ovaj rok primiče se kraju. Pa se nemojte i iznenaditi primite li ovih dana radnu knjižicu, a i odahnite, jer to ovaj put ne znači da ste dobili otkaz.
Radna knjižica, dokument koji je pripadao radniku i bilježio njegov radni staž, odlazi u povijest, kao nešto zastarjelo. A jesu li nas spremili za blistavu budućnost elektroničkih zapisa, čini se da je manje važno. Zanimljivo je da već sada iz nadležnih tijela savjetuju građane da čuvaju svoje radne knjižice, jer bi mogle poslužiti kao dokaz radnog i mirovinskog staža. Zato trajno sačuvajte radne knjižice koje će vam biti vraćene!

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Najavljene nove izmjene ZOR-a - POSLODAVCI TRAŽE DALJNJE SMANJENJE PRAVA

Poslodavci traže i da se izmjenama ZOR-a plaćena dnevna stanka izbaci kao obaveza poslodavca, no u ministarstvu rada neće udovoljiti zahtjevu.
Pravo na plaćeni dnevni odmor od najmanje 30 minuta, ima svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno. Ta se plaćena pauza, prema sadašnjem zakonodavstvu, ubraja u radno vrijeme.

 • Ozljede na radom mjestu
 • Obavijest o rasporedu radnog vremena
 • Trudnice zaštićene od noćnog rada
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izvanredne kontrole bolovanja

Tijekom prošle, 2012. godine HZZO je proveo dvije velike izvanredne kontrole o opravdanosti bolovanja. Prvom se kontrolirala opravdana bolovanja kad je pregledano 2173 osiguranika. U drugoj kontroli nadzor se obavljao u 861 ordinaciji obiteljske medicine kad je pregledano 12.917 bolovanja a njih 850 već je bilo zaključeno. Pojačane kontrole dugotrajnih bolovanja dovele su do smanjenja stope sa 3,23 u 2011. na 3,12 u 2012. godini. To je rezultiralo značajnoj uštedi troškova na godišnjoj razini.

Svaki dan u Hrvatskoj 45.000 osoba koristi bolovanje. Svaki četvrti kontrolirani bolesnik prema izvanrednoj kontroli HZZO-a bio je neopravdano dugo na bolovanju. To je dakle omjer u odnosu na kontrolirana bolovanja gdje je vjerojatno postojala i određena sumnja a ne u odnosu na sva bolovanja. Tada su bolovanja su pravdana otvorenim, ali nisu na vrijeme i zatvorena.
Jesu li njihovi osiguranici uistinu bili bolesni, sve više provjeravaju poslo  davci koji u HZZO sve više šalju zahtjeve za provjere sumnjivih bolovanja. U Zavodu ne vide problem u tome jer smatraju da oni koji su opravdano na bolovanju ne trebaju imati ništa protiv utvrđivanja opravdanosti bolovanja.

Verzija za ispis
 
Novine u sudjelovanju radnika u Europskim radničkim vijećima

Iako je tijekom postupka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Republika Hrvatska u potpunosti uskladila nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, činjenica je da se pravna stečevina stalno mijenja te je nacionalno zakonodavstvo potrebno neprestano usklađivati s novim propisima koji se donose na razini Europske unije, te praksom Suda pravde Europske unije.
Tijekom 2009. godine Republika Hrvatska je Zakonom o radu implementirala Direktivu Vijeća 94/45/EZ od 22. rujna 1994. o uspostavljanju Europskog radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i grupacijama poduzeća koja posluju na razini Zajednice u svrhu obavješćivanja i savjetovanja s radnicima, ali u međuvremenu su u svibnju 2009. godine Europski parlament i Vijeće 2009. godine usvojili revidiranu Direktivu 2009/38/EZ od 6. svibnja 2009. o uspostavi Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka obavješćivanja i savjetovanja s radnicima kod poslodavaca ili povezanih poslodavaca na području Zajednice, u cilju poboljšanja prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje u multinacionalnim kompanijama o pitanjima transnacionalnog karaktera.

 • Jasnije definicije obavješćivanja i savjetovanja
 • Jača suradnja transnacionalne i nacionalne razine
Verzija za ispis Pročitajte više
 
U 2012. odobreno 5877 zahtheva za besplatnu pravnu pomoć

Temeljm Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (u daljnjem tekstu: ZBPP), kojim se određuje sveobuhvatan sustav pružanja besplatne pravne pomoći i omogućavanja osobama slabijeg imovnog stanja pristup sudu i drugim tijelima kada rješavaju njihova prava i obveze, Ministarstvo pravosuđa, je Vladi Republike Hrvatske podnijelo godišnje Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošenim sredstvima, a isto je dalje podeseno Hrvatskom saboru.
Izvješće izrađeno je na temelju podataka koje su, dostavile ovlaštene udruge i visoka učilišta koja izvode sveučilišne studije u znanstvenom području prava putem pravnih klinika.

 • Povećan je broj zatjeva za besplatnu pravnu pomoć
 • Utrošena sva prepolovljena sredstva
 • I dalje brojni problemi u sustavu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »