English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 »
Izmjene Zakona o zaštiti na radu
Dana 12. listopada 2018. g. u Narodnim novinama je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (dalje: Zakon). Sindikalne središnjice su tijekom cijelog postupka izrade i savjetovanja upozoravale na štetne posljedice ovog Zakona na zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika. 

 • Prije donošenja Zakona
 • Izmjena stavka 4.
 • Izmjena članka 34.
 • Izmjena članka 56.
 • Prestanak rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
 • Potrebno uređenje čl. 70.Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravilnik o obradi osobnih podataka
Sindikat grafičara je sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), dužan donijeti Pravilnik o obradi osobnih podataka (dalje: Pravilnika). Pravilnikom se uređuju vrste podataka koji se obrađuju, svrhe u koje se obrađuju, prava ispitanika u vezi obrade, mjere zaštite, čuvanje podataka te njihovo uništavanje i brisanje.
Pravilnikom je regulirana obrada osobnih podataka radnika zaposlenih u Sindikatu grafičara, te obrada osobnih podataka članova Sindikata i drugih osoba radi ostvarenja određenog prava u skladu s utvrđenom i zakonitom svrhom. 
Osobni podaci se obrađuju na temelju privole člana Sindikata, koja je sastavni dio svakog zahtjeva i izjave koje član ili druga osoba potpisuju. Smatra se da su članovi koji su pristupili Sindikatu prije stupanja na snagu Uredbe i Zakona, konkludentno dali privolu za obradu temeljnih članskih prava, a koju mogu povući sukladno Pravilniku. Svaki ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke koje Sindikat obrađuje, a koji se odnose na njega. Osobni podaci se čuvaju u fizičkom i elektroničkom obliku, te su osigurani na način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. 

 • Evidencija aktivnosti obrade osobnih podatakaVerzija za ispis Pročitajte više
 
10 zemalja u kojima umirovljenici najbolje žive
Na svijetu živi oko 900 milijuna starijih od 60 godina. Za 30 godina bit će ih 2,1 milijardu, stoga je zgodno pogledati koje zemlje pružaju najbolje uvjete za sve ove buduće, ali i sadašnje umirovljenike. Od 2,1 milijarde budućih umirovljenika, neće svi imati tu sreću da iskuse lagodan život u mirovini. Iskustvo treće dobi uvelike varira od zemlje do zemlje.
Za ovu temu su se nedavno počeli zanimati razni stručnjaci, od ekonomista do sociologa. Analizirali su 96 zemalja kako bi saznali koja je od njih najbolja za život starijih ljudi. Rangirali su ih u četiri kategorije: zdravstveno stanje starijih ljudi, sigurnosti primanja, mogućnosti korištenja sadržaja za starije ljude (edukacije, druženja, događaji), te javne usluge (prijevoz, fizička sigurnost, društvene veze i građanske slobode).

 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • SAD
 • Japan
 • Island
 • Nizozemska
 • Kanada
 • Njemačka
 • Švedska, Danska i Norveška
 • Švicarska


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Doživi mirovinu, i tebe se tiče
Nekoliko tisuća prosvjednika okupilo se 20. listopada 2018. g. na Europskom trgu u Zagrebu prosvjedujući protiv najavljene mirovinske reforme pod nazivom „Doživi mirovinu, i tebe se tiče“. Prosvjed su organizirale tri sindikalne središnjice – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata.

 • Transparenti s jakim porukama
 • Poruke radnika s tribina
 • Sever: Nema uvjeta za produženje radnog vijeka do 67 godina
 • Prijedlozi mirovinske reforme i zahtjevi sindikata
Verzija za ispis Pročitajte više
 
UNI Global Union, Izvršni odbor - Svijet rada pun razlika i izazova
Probijanje barijera za radnike, njihovo organiziranje i borba za veća prava diljem svijeta, u sektorima, regijama, grupama profesija, sindikalnim asocijacijama, globalnim ugovorima, multinacionalnim kompanijama, stvaranje prihvatljivih sustava ekonomija, digitalizacija, 4. industrijska revolucija i novi svijet rada – to su izazovi koji stoje pred UNI Global Unionom i bili su predmet sastanka njegovog Izvršnog odbora, 14. i 15. studenog ove godine u Nyonu, u Švicarskoj. 


 • Organiziranje radnika diljem svijeta 
 • Amazon na nišanu
 • Odgovornost multinacionalnih kompanija
 • Radnik je radnikVerzija za ispis Pročitajte više
 
Žene zarađuju tek 88,5% plaće muškaraca!
Dana 3. listopada 2018. godine Europska komisija je obilježila Dan jednakih plaća između muškaraca i žena, kako bi skrenula pozornost javnosti na razlike u plaćama između muškaraca i žena i posljedice koje na društvo i tržište rada ima navedena pojava.
U Europskoj uniji plaća žena je 16,2% manja od plaća muškaraca. Upravo navedena činjenica stavlja žene u nepovoljniju situaciju od muškaraca za vrijeme njihovog profesionalnog života, ali čak i nakon što žene odu u mirovinu, jer ostvaruju pravo na 36,6% manju mirovinu od muškaraca. 
U Izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu se navodi da posljednji podaci o prosječnim mjesečnim bruto plaćama iskazani po spolu zaposlenika/ca, koji se odnose na 2015. pokazuju da je plaća za žene iznosila 7.471 kn, dok je za muškarce iznosila 8.422 kn, što znači da je udio prosječne plaće žene u prosječnoj plaći muškaraca iznosio 88,7%. Navedeni podaci pokazuju kako muškarci u prosjeku na godišnjoj razini zarade 11.412 kn više nego žene, odnosno da zarade 1,47 prosječne hrvatske bruto plaće više.


 • Jednakost plaća u Zakonu o radu
 • Do kada će žene primati nižu plaću od muškaraca?Verzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - Potvrđen certifikat SA 8000:2014 – društvena odgovornost
Sredinom rujna u Agenciji za komercijalnu djelatnost uspješno je proveden postupak recertifikacije norme SA 8000:2014 – društveno odgovorno poslovanje. Prva dva dana provedena su na lokacijama Savska 31 i Kranjčevićeva 5, dok su treći dan analizirani dokumenti, zapisi i procedure potrebne za pisanje izvještaja.
AKD je formalno dobio certifikat SA 8000 krajem prosinca 2009. godine, postupak recertifikacije je proveden u listopadu 2012., revizija provedena 22. 12. 2015., a tranzicijska recertifikacija provedena je 19. 4. 2017. Certifikat je potvrđen te vrijedi do 28. 11. 2018. Zahtjevi norme su specifični i njihov potpun učinak pokazuje se kroz dulje razdoblje.
AKD je prva i jedina tvrtka u Hrvatskoj koja je certificirana za društvenu odgovornost, a u svijetu postoji nešto više od 3500 kompanija nositelja ovog zahtjevnog i prestižnog certifikata.
Normu društvene odgovornosti SA 8000:2014 AKD prije svega razvija radi unapređenja svih unutarnjih poslovnih procesa na višu razinu, te ostvarivanja najviše razine ljudskih i radničkih prava, zadovoljavanja interesa vlasnika te pomoći mnogovrsnim aktivnostima u široj društvenoj zajednici kroz sponzorstvo i donacije.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sindikati u DES-u održali sastanak s poslodavcem!
Polovicom listopada ove godine sindikati, koji okupljaju članstvo u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" Split održali su sastanak s poslodavcem kako bi poslodavcu iznijeli i obrazložili svoju inicijativu za početak kolektivnih pregovora te svoje zahtjeve.
Kako bi se kolektivni pregovori proveli u skladu sa zakonskim propisima nužno je utvrditi reprezentativne sindikate, te su se sindikati dogovorili da će potpisati zajednički Sporazum o reprezentativnim sindikatima te o sastavu i načinu rada Pregovaračkoga odbora sindikata za kolektivni ugovor. Prema navedenom Sporazumu u DES-u bi bila 4 sindikata reprezentativna za kolektivne pregovore.
Jedan od ključnih zahtjeva sindikata jest poboljšanje materijalnih prava radnika zaposlenih u DES-u, dok je jedno od važnih pitanja Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i pitanje plaća radnika.
Nakon što sindikati potpišu sporazum o svojoj reprezentativnosti i sastavu pregovaračkoga odbora, tada i službeno mogu započeti pregovori da se prava radnika u DES-u urede kolektivnim ugovorom. 

Verzija za ispis
 
Zrinski - Isplata minimalne plaće preko Agencije
Predstavnici Sindikata su zajedno s ravnateljem Agencije za osiguranje radničkih tražbina održali sastanak s poslodavcem i radnicima, a vezano za prava koja radnici mogu ostvariti preko Agencije, sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina. 

 • Prava u slučaju blokade računa poslodavca
 • Sastanak s radnicimaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski - Zahtjev za zabranom raspolaganja imovinom
Zrinski iz Čakovcu, u kojoj su se tiskali prvi hrvatski dinari, našla se pred stečajem, a stotinjak preostalih radnika u strahu je za egzistenciju. Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti podnio je Trgovačkom sudu u Varaždinu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad tiskarom, i to u ime 21 radnika koji su se sami odlučili na taj potez jer još nisu dobili plaće za kolovoz i rujan.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 »